E-commerce

E-commerce to skrót od angielskich słów electronic commerce. Pojęcie to można interpretować na różne sposoby. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Handlu jest to produkcja, sprzedaż oraz reklama i dystrybucja usług i produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zalicza e-commerce do działalności gospodarczej. Zdecydowanie najbardziej uniwersalne jest określenie e-commerce jako transakcji o dowolnej treści, dotyczącej działalności gospodarczej i … Czytaj dalej E-commerce